REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

סוללה מקורית dreame

סוללה מקורית שואב dreame

סוללה מקורית חדשה

קיים לדגמים:

dreame v9

dreame v10

*ירידה בזמן העבודה הוא עניין בלתי נמנע הנגרם כתוצאה מבלאי בתאים החשמליים בסוללה-ניתן להאריך את תוחלת החיים שלו ככל הניתן אם מקפידים בשוטף להימנע מעבודה במהירות שאיבה מקסימלית אלא רק לפי צורך.

החלפת סוללה במקום