REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

החלפת סטיקים שלט סוני 4

סטיק אנאלוגי שלט סוני 4

החלפת 2 סטיקים חדשים מקוריים לשלטי סוני 4 שזזים לבד גם כאשר לא נוגעים בסטיק או מזייפים בתזוזה (תקלת דריפטינג).

גם אם חווים בעיה רק בסטיק אחד השני מוחלף בכל מקרה ,סבירות גבוהה שהשני יתקלקל תוך זמן קצרמכיוון ששניהם פחות או יותר באותה רמה של שחיקה.

תיקון ברמה גבוהה עם אחריות ל 4 חודשים.

תיקון עד 1 ימי עסקים