REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

החלפת סוללה מקורית dyson v10

סוללה מקורית dyson v10

סוללה מקורית חדשה

דרוש החלפת סוללה כאשר:

 

- בהפעלת המכשיר וגם בטעינת המכשיר יש חיווי של נורה אדומה אחת מהבהבת בסוללה.

   *נורה אדומה קבועה בהפעלת המכשיר פירושו תקלת מנוע ולא סוללה.

 

- ירידה בזמן עבודה של המכשיר (פריקה מהירה של הסוללה) אך לפני כן:

ודאו שהמכשיר מצליח להגיע לטעינה מלאה על מנת לשלול בעייה עם המטען - טעינה מלאה מתבצעת כאשר הנוריות הכחולות בסוללה נעלמות.

 

בדיקה מהירה לירידה בביצועי הסוללה:

 

לאחר טעינה מלאה,העבירו את השואב למצב מקסימום, אם מחובר מברשת נתקו אותה.

יש בסוללה 3 נוריות כחולות שמעידות על רמת הטעינה בסוללה.

הפעילו את השואב באופן רציף ותראו 3 נורות כחולות דולקות,אם נשאר רק 2 נורות דולקות תוך פחות מ 5 שניות סימן שהסוללה מתפרקת מהר.

החלפת סוללה במקום