REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

החלפת פילטר dyson v10

תיקון dyson v10 מפמפם

פילטר מקורי dyson v10

תחילה מומלץ להסתכל בבלוג על מדריך זיהוי סתימות

 

מומלץ להחליף כאשר המכשיר נסתם לעיתים קרובות גם לאחר שניקיתם את הפילטר ווידאתם שהמעברים פתוחים, או על מנת שיהיה רזרבה

סימפטום של סתימה הוא כאשר המכשיר מתחיל לפמפם ומתלווה אליו חיווי של נורה לבנה מהבהבת בסימן של צינור:

חיווי סתימה dyson v10

החלפה במקום