REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

החלפת פילטר מקורי dyson v10
תיקון dyson v10 מפמפם

פילטר מקורי dyson v10

תחילה מומלץ להסתכל בבלוג על מדריך זיהוי סתימות

 

המכשיר נסתם לעיתים קרובות גם לאחר שניקיתם את הפילטר ווידאתם שהמעברים פתוחים?

לפני שרצים לחפש שירות תיקון דייסון, מומלץ על החלפת פילטר דייסון v10.

כמו כן, גם בשגרה מומלץ להחזיק רזרבה בבית.

סימפטום של סתימה בפילטר דייסון v10 הוא כאשר המכשיר מתחיל לפמפם ומתלווה אליו חיווי של נורה לבנה מהבהבת בסימן של צינור:

חיווי סתימה dyson v10

החלפת פילטר דייסון v10 במקום