REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

החלפת פילטר dyson v11

תיקון dyson v11 מפמפם

פילטר dyson v11

תחילה מומלץ להסתכל בבלוג על מדריך זיהוי סתימות

 

מומלץ להחליף כאשר המכשיר נסתם לעיתים קרובות גם לאחר שניקיתם את הפילטר ווידאתם שהמעברים פתוחים, או על מנת שיהיה רזרבה

סימפטום של סתימה הוא כאשר המכשיר מתחיל לפמפם

החלפה במקום