REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

החלפת פילטר HEPA ל dyson v6

תיקון dyson v6 מפמפם

פילטר מקורי dyson v6

 

מומלץ להחליף כאשר המכשיר נסתם לעיתים קרובות גם לאחר שניקיתם את הפילטר

ווידאתם שהמעברים פתוחים, או על מנת שיהיה רזרבה

סימפטום של סתימה הוא כאשר המכשיר מפמפם

החלפה במקום