REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

החלפת סוללה מקורית dyson v7

סוללה מקורית dyson v7

סוללה מקורית חדשה

אחריות היבואן הרשמי ב.נ.ז.כ סחר

דרוש החלפת סוללה כאשר:

 

- בטעינת המכשיר יש חיווי של נורה אדומה מהבהבת בסוללה.

    *כאשר בהפעלת המכשיר מתקבל נורה אדומה מהבהבת ייתכן שמדובר בתקלת מנוע ולא תקלת  סוללה ,חברו למטען על מנת לוודא.

 

- ירידה בזמן עבודה של המכשיר (פריקה מהירה של הסוללה) אך לפני כן:

ודאו שהמכשיר מצליח להגיע לטעינה מלאה על מנת לשלול בעייה עם המטען - טעינה מלאה מתבצעת כאשר הנורית הכחולה בסוללה נעלמת.

החלפת סוללה במקום