REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

החלפת סוללה מקורית dyson v7

סוללה מקורית dyson v7

החלפה לסוללה לדייסון v7 מקורית חדשה

דרוש החלפת סוללה לדייסון v7 כאשר:

 

- בטעינת המכשיר יש חיווי של נורה אדומה מהבהבת בסוללה.

    *כאשר בהפעלת המכשיר מתקבל נורה אדומה מהבהבת ייתכן שמדובר בתקלת מנוע ולא תקלת  סוללה ,חברו למטען על מנת לוודא.

 

- ירידה בזמן עבודה של המכשיר (פריקה מהירה של הסוללה) אך לפני כן:

ודאו שהמכשיר מצליח להגיע לטעינה מלאה על מנת לשלול בעייה עם המטען - טעינה מלאה מתבצעת כאשר הנורית הכחולה בסוללה לדייסון v7 נעלמת.

לשירותי תיקון דייסון נוספים >>

החלפת סוללה במקום