REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

החלפת סוללה מקורית dyson v8

סוללה מקורית dyson v8

סוללה מקורית חדשה

דרוש החלפת סוללה כאשר:

 

- בהפעלת המכשיר וגם בטעינת המכשיר יש חיווי של נורה אדומה אחת מהבהבת בסוללה.

   *נורה אדומה קבועה בהפעלת המכשיר פירושו תקלת מנוע ולא סוללה.

 

- ירידה בזמן עבודה של המכשיר (פריקה מהירה של הסוללה) אך לפני כן:

ודאו שהמכשיר מצליח להגיע לטעינה מלאה על מנת לשלול בעייה עם המטען - טעינה מלאה מתבצעת כאשר הנוריות הכחולות בסוללה נעלמות.

החלפת סוללה במקום