REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

החלפת סוללה מקורית dyson v8

סוללה מקורית dyson v8

סוללה לדייסון V8 - מקורית חדשה

צריכים להחליף סוללה לדייסון V8?

לעיתים קרובות, כשהשואב מקרטע - אין בהכרח צורך בשירות תיקון שואב דייסון, אלא פשוט להחליף סוללה. 

כיצד תדעו שדרוש להחליף בטריה לדייסון v8:

 

- בהפעלת המכשיר וגם בטעינת המכשיר יש חיווי של נורה אדומה אחת מהבהבת בסוללה.

   *נורה אדומה קבועה בהפעלת המכשיר פירושו תקלת מנוע ולא סוללה.

 

- ירידה בזמן עבודה של המכשיר (פריקה מהירה של הסוללה) אך לפני כן:

ודאו שהמכשיר מצליח להגיע לטעינה מלאה על מנת לשלול בעייה עם המטען - טעינה מלאה מתבצעת כאשר הנוריות הכחולות בסולל לדייסון V8 נעלמות.

 

בדיקה מהירה לירידה בביצועי בטריה לדייסון v8:

 

לאחר טעינה מלאה של סוללה לדייסון V8, העבירו את השואב למצב מקסימום, אם מחובר מברשת נתקו אותה. יש בסוללה 3 נוריות כחולות שמעידות על רמת הטעינה בסוללה.

הפעילו את השואב באופן רציף ותראו 3 נורות כחולות דולקות, אם נשאר רק 2 נורות דולקות תוך פחות מ 5 שניות סימן שהסוללה מתפרקת מהר.

החלפת סוללה במקום