REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

פילטר HEPA מקורי ל dyson v8
תיקון שואב מפמפם dyson v8

כאשר שואב דייסון V8 לא מצליח להגיע לכוח יניקה אליו הוא שואף להגיע הוא יתחיל לפמפם.

יכול להיות כמה מוקדים למקור הסתימה.

ראשית נתקו את המוט ובדקו אם עדיין השואב מפמפם, אם לא אז מקור הסתימה הוא במברשת או במוט,אם עדיין מפמפם בדקו תחילה אם יש לכלוך תפוס בפיית היניקה:

סתימה בשואב dyson v8

אם המעבר פתוח שטפו את שני הפילטרים במים קרים, רק תוודאו שהם יבשים לחלוטין לפני החזרתם לשואב.

פילטר אחורי דייסון V8

החלפה במקום