REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

החלפת מנוע ל dyson v8
תיקון דייסון V8 לא נדלק

מנוע ל dyson v8

המנוע מתקלקל לרוב עקב חדירת נוזלים מהפילטר ששטפתם.

מנוע מקורי חדש

12 חודשי אחריות

 

סימפטומיים אופייניים לתקלות מנוע של dyson v8 :

  • כאשר אתם לוחצים על הכפתור ההפעלה, נורית חיווי הסוללה דולקת בצבע כחול קבוע אך השואב לא עובד.

  • כאשר אתם לוחצים על הכפתור הפעלה ונורית החיווי שנמצאת בסוללה דולקת בצבע אדום קבוע(אדום מהבהב זה תקלת סוללה)

החלפה במקום