REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

סוללה מקורית jimmy jv51

סוללה jimmy jv51

סוללה מקורית חדשה

 

*ירידה בזמן העבודה הוא עניין בלתי נמנע הנגרם כתוצאה מבלאי בתאים החשמליים בסוללה-ניתן להאריך את תוחלת החיים שלו ככל הניתן אם מקפידים בשוטף להימנע מעבודה במהירות שאיבה מקסימלית אלא רק לפי צורך.

אפשר גם לרכוש כרזרבה על מנת לקבל זמן שאיבה ארוך יותר עם 2 סוללות, הסוללה נשלפת בקלות על ידי לחיצה ולא מקובעת בברגים.

החלפת סוללה במקום