REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

ערכת 2 פילטרים מקוריים roborock s50

פילטר לשואב רובורוק

ערכה מקורית עם 2 פילטרים.

מתאים לרובורוק s50,s51

מומלץ להחליף כאשר האפליקציה תחת ה maintenance ממליצה שזה הזמן להחליף את הפילטר או על מנת שיהיה רזרבה.