REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

תיקון xbox one שנדלק ונכבה מיד

מעגל VRM בקונסולת xbox one

תקלה שבעיקר אופיינית בדגמי הסלים והדגמים הישנים יותר (שמנים)

תאור התקלה:

כאשר מדליקים את המכשיר הנורית הדלקה נדלקת לחצי שניה ונכבית.

הסיבות לתקלה יכולות להיות מרובות מחדירת נוזלים דרך פתח האוורור העליון וכשלים רנדומליים של רכיבים בלוח.

עלות התיקון נע בין 280-400 ש"ח תלוי במקור התקלה ובקושי.

תיקון עד 2 ימי עסקים