REPAIR-PlayStation-4-Pro-Repairs-PS4-Pro

תיקון xbox one שנדלק ונכבה מיד

מעגל VRM בקונסולת xbox one

תקלה שבעיקר אופיינית בדגמי הסלים והדגמים הישנים יותר (שמנים)

תאור התקלה:

כאשר מדליקים את המכשיר הנורית הדלקה נדלקת לחצי שניה ונכבית.

הסיבות לתקלה יכולות להיות מרובות מחדירת נוזלים דרך פתח האוורור העליון וכשלים רנדומליים של רכיבים בלוח.

תיקון עד 2 ימי עסקים